Kategorier
Stockholm

Det är en konst att ta sig genom dagen

“You don’t have to make something that people call art. Living is an artistic activity, there is an art to getting through the day.”

Här laddar man ner än det en än det andra programmet för att komma åt bilderna på minneskortet och så visar det sig att de med lite tid på sig slank in via Macens eget program ”bilder” och även lät sig visas i Lightroom. Jag fattar ingenting, men det behöver jag ju inte. Slutet gott allting gott.

graffiti-spananre-(1-av-1)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2015