Kategorier
Stockholm

Drömmar

It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams.”
Gabriel García Márquez
Stämmer nog ganska bra, åka till New York var ju en dröm som jag realiserade för två år sedan. Några andra drömmar vet jag inte om jag har.
skugga-med-kätting
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016