Kategorier
Stockholm

Colors

Kungafamiljen har corona medan världen tar farväl av Maradona. Olika falla ödets lotter.

Missar att söka till Vårsalongen, missar att skicka in bilder till CFF-dito. Varför? Har jag fått den informationen? Har den drunknat i allt annat? 

Bilden: gillar färgerna och diagonalerna.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020