Kategorier
Stockholm

Stopp, stanna

Som nödtvungen kollektivresenär har jag ofta tillfälle att fundera på busschaufförerna och hur de stannar vid hållplatsen. När det var ingång fram vill jag minnas att de oftast stannade mitt för där man stod. Nu, med ingång genom två bakdörrar, undrar jag om de bara är oskickliga som inte kan stanna där man står, eller om de på ren djävulskap ska ha en att gå några meter för att komma på.

Nu är det vinter och gubben han slinter endera hit eller dit. Igen snöröjning, ingen halkbekämpning, inte ett pip från traktorer och plogmaskiner. Men de kanske kör ”just in time” och beställer snöröjning och sandning först när det snöar? Åsså måste det upphandlas och snön hinner smälta innan det är klart och så avbeställer man rubbet.

Rulltrappan på Medis T, vilken sorglig följetong. Nu var avspärrningarna borttagna, men rulltrappan var nödstoppad.

Precis som min intuition säger mig blir jag visiterad på Coop, det vill säga att lampan vid min kassa lyser rött och jag får visa vad jag har i ryggan. Inget stöldgods, inga kontraband denna gången heller. 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021