Kategorier
Stockholm

Roosevelt Island

Möjligen blir det linbanan till Roosevelt Island och sen kanske därifrån över till Queens. Nya trakter för mig och potentiellt spännande ur fotografisk synpunkt.

Kanske fick jag en bild till utställningen i går. I övrigt skapligt utan toppar.