Kategorier
Stockholm

Linjering

Det blir ibland lite snett med linjerna, trots att det finns hjälp i Lightroom. Svårt att bestämma sig för vilka sneda linjer som stör mest, de horisontella eller de vertikala.I det här exemplet tog jag helt enkelt bort den nedre delen av trappräcket och rätade upp vertikalerna då de avtecknar sig tydligast mot den ljusa bakgrunden.

Ägnar mig annars åt att rensa gamla jobbpapper men fastnar som vanligt när det dykler upp något intressant, särskilt om det handlar om historia eller bild. Sånt har jag svårt att kasta även om användningsområdet, d v s lektionerna med eleverna, inte finns kvar.