Kategorier
Stockholm

Ikigai Henosis

Vaknar tidigt med huvudvärk. Tar en OOO, en timme senare är värken tillbaka och jag provar med en Alve. 

Börjar läsa Den ensamma staden, mycket om ensamhet. Författaren nämner några av Edvard Hoppers målningar av just ensamma människor samt ett par konstnärer jag får googla: Henry Darger och David Wojnarovicz. Det senare namnet verkar bekant. Mycket riktigt, han hade en utställning på Whitney’s som jag såg 2018. 

Läser om en fågelskådare som är på jakt efter sin ikigai, en anledning att finnas till. Det borde man göra!

Eller ägna sig åt att söka henosis. ”Henosis (grek. ἕνωσις) är ett ord för sammansmältning, förening, enhet, särskilt i klassisk grekisk tradition, i nyplatonismen och inom mystiken. I platonism, och särskilt nyplatonism, är henosis ett mål som innebär förening med det fundamentala i tillvaron: det Ena (Τὸ Ἕν), källan, eller monaden”. Lemonad på franska.