Kategorier
Stockholm

2 x diagonalskuggor

Det får bli en kombinerad fågelskådar- och stegräknarpromenad. Ett par pinnjägare tassade samma stig som jag inledningsvis. Väldigt tyst i skogen, men jag hörde grönsiska och tofsmes (enligt min fågelapp). 11 016 steg får jag ihop, godkänt. Tomorrow is another Day, 21° ska det bli.

%d