Kategorier
Stockholm

Slussentankar

Som gatufotograf bör man ha ett intresse för sina medmänniskor. Och ett öga för karaktärer, intressanta ansikten, som kanske berättar en historia. En förmåga att se interaktionen, det mänskliga mötet, samvaron. Återstår att fånga det avgörande momentet.

Tidens lösen är ju det mobila samtalet. ”Hej! Var är du?” Direktkommunikationen ansikte mot ansikte går på kryckor.

Vi kommer allt längre ifrån varandra, pojke möter inte flicka IRL längre utan kanske via någon chat eller annat nätnonsens.

Kanske blir vi färgkodade så vi hittar likasinnade, med skyltar som visar rätt väg för ett sällsynt möte.