Kategorier
Stockholm

Tråkigt gatufoto, eller?

”One should always be drunk. That’s all that matters… But with what? With wine, with poetry, or with virtue, as you choose. But get drunk.”
Charles  Baudelaire
På Fotosidan hittar jag följande länk till tankar om gatufoto, tråkig sådan. Därifrån går det att läsa vidare om hur man tar bra gatufoton. Bland exempel på tråkiga gatufoton beskrivs att man hittar en vägg och väntar på att en person ska knalla förbi. Nedan mina egna exempel på det:
 handstående- tre-lampor
Tråkigt, eller hur 🙂
Viktig och positiv läsning i Aftonbladet, om integrering.
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016