Kategorier
Stockholm

Skjutarfilerna

Tar ännu en titt på sajten shooter files och ”7 ways to improve your street photography instantly”.

  1. Just shoot it.
  2. Find More Than One Point of Interest
  3. Look for Light
  4. Think About Background
  5. Zone Focus
  6. Get Closer
  7. Stay Positive and Have Fun

Bildexempel:

Sockenplan-T

Såg det här motivet på väg hem från jobbet och tog upp iPhonen, zoomade in och knäppte – just shoot it.

Gillade samstämmigheten i poserna – Find More Than One Point of Interest.

Inte jätteljust men ljusare än ett par meter ut från vindskyddet – look for the light.

Som sagt, bakgrunden passade till telefonmannen – Think About Background.

IPhonen kör ansiktsdetektering tror jag – angående Zone Focus.

Tycker jag är tillräckligt nära – Get Closer.

Som alltid när jag tycker mig se en bild, är det roligt – Stay Positive and Have Fun.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016
Kategorier
Stockholm

Tråkigt gatufoto, eller?

”One should always be drunk. That’s all that matters… But with what? With wine, with poetry, or with virtue, as you choose. But get drunk.”
Charles  Baudelaire
På Fotosidan hittar jag följande länk till tankar om gatufoto, tråkig sådan. Därifrån går det att läsa vidare om hur man tar bra gatufoton. Bland exempel på tråkiga gatufoton beskrivs att man hittar en vägg och väntar på att en person ska knalla förbi. Nedan mina egna exempel på det:
 handstående- tre-lampor
Tråkigt, eller hur 🙂
Viktig och positiv läsning i Aftonbladet, om integrering.
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016