Slirigt

Bussradion radar upp meddelanden om inställda busslinjer och indragna busshållplatser, allt på grund av vinterväglaget. Vid infarten till tunneln har en bil lyckats hamna precis på tvären. Min färd  till jobbet sinkades istället av ett växelfel på tunnelbanan. Hann dock precis på minuten.

Men det är slirigt, de vita plattorna som markerar busshållplatserna är rena hakbanor när det är vinterväglag.

Voltarendags igen, annars. Ryggont nånstans vid nedre kotlettraden!  Är vintern skurken här också?

Inget Aftonblad finns att köpa, gissar att tidningsbilarna också hade det snärjigt. Får läsa Vårdguiden istället.

https://imageseatthesoul.tumblr.com/post/171372126641/marilynkirsch-lost-marilyn-kirsch

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018