Inspirerad av konst

When I look at his street photography, I would say it is far less inspired by photography– and more inspired by abstract, surreal, and expressionist painters. In interviews Leiter shares that he does gain a great deal of inspiration from painters – and I think it shows very clearly through his work.

Eric Kim on Saul Leiter.

Vilket är vad jag tycker om mitt fotograferande också.

Det har ju luktat nylagd asfalt från Slussenombyggnaden då och då och jag har gissat att det är från den provisoriska bussterminalen. Avstigningszonen syns klart från bussfönstret när man passerar, påstigningensområdet döljs bakom plank. Funderar på hur många bussar som får plats i cirkulation. På skisserna ser det ut som om 9-10 bussar kan släppa av passagerare samtidigt, lika många kan stå uppställda, men om det är 30 bussars som köar in, som en journalist påstod, blir det ju fortsatt trångt. Ja ja, det visar sig.

Undrar om det hade funkat med moddlare under fötterna i dag? Jobbigt ta sig fram var det i alla fall.

Trodde jag låg bra till ekonomiskt, trots att jag betalade både NYC och Berlin. Kom sen på att jag behöver köpa ett nytt 90-dagars kort för mitt jobbpendlande. Sen är det inte mycket kvar, mer än 11 dagar till lön.

http://zzzze.tumblr.com/post/171520953045/henri-cartier-bresson-1908-2004-conversation

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018