Kategorier
Stockholm

Medlöperi och motstånd

Inte helt fel med fredag. Men det hade gärna fått vara fredag kväll med en gång. Tar kanske en AW-pilsner på vägen hem.

Två nya böcker, Per Simonsson Singapore girl & Eskimån samt Innan hon träffade mig av Julian Barnes, låg i postboxen och ska nu gömmas och glömmas bort i min överbelamrade bokhylla för att kanske aldrig läsas. Men jag stöder ett bra förlag och en god sak, mångfald inom kulturen.

Var inne och kärleksbombade Norrköpings stadsmuseum som fått ta emot en massa skit för sin viktiga utställning Medlöperi och Motstånd.

Barton Silverman, 1972.
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020