Kategorier
Stockholm

RÄDDA…

…det som räddas kan!

Intressant artikel: Dubbelmoralen om krig får mig att tappa andan. Flera röster om NATO-ansökan behövs!