Kategorier
Stockholm

Envar haver sin egen häck

”Här har alla sin egen häck. Som var och en försöker göra ngt av.” Ulf Lundell skriver om lantlivets fördelar.

”I stan har alla sin egen kagge” (= stor mage). Undertecknad skriver om stadslivets nackdelar. Min häck är mitt minsta bekymmer.

”Don´t grow up, it´s a trap!”

 

siluett-plus-gult-kvadrat

Bilden? Jo, jag gillar kompen (har kompat om den till kvadratformat). Det gula, det grå, det vita, det svarta. Bilens mjuka kurvor kontra fönsterluckans strama form. Slät struktur kontra tegel. Och så en ung kvinna som passerar genom det hela.

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2015