Kategorier
Stockholm

Fågelskådning

Ett av Tommis förslag var att beskära en bild och resultatet syns nedan. Det blev riktigt bra, och bättre än ursprungsbilden. Tack, Tommi!

Första fågelskådarutflykten med åtta av eleverna, till Stockholms ström. Att väcka barns intresse är vad pedagogik handlar om. Hoppas de tänder på ornitologin, deras senaste vurm gällde mineraler och bergarter och det är svårare att komma vidare från graniten och gnejsen, kvartsen, fältspatet, flintan och vad det nu var. I och för sig var det kul med mina utflykter till Utö och Ytterby men dit går det inte att ta eleverna. Och jag kan betydligt mer om fåglar.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019