Kategorier
Stockholm

Steg för steg

Klurig SL-morgon i går. Enligt SL:s hemsida ska 446:an gå kl 6.26 resp kl 6.34. Ännu kl 6.31 hade den inte kommit, istället rullar en 444:a destination Slussen in. Tar den för säkerhets skull, har ju 20 minuter promenad att lägga till min jobbväg. Men slussentrapporna är inte roliga! Bra motion dock.

Gjorde en överenskommelse med min tilltänkte bildköpare. 1500:- nu och 1500:- i juli.
Boetten upp, sa urmakaren och drack ur.

Arbetskraftsinvandringen ökade rekordstort under 2018 och bidrog med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter, visar en ny rapport.

– Förutom att enskilda företag gynnas av arbetskraftsinvandringen gynnas även den samhällsekonomiska utvecklingen genom att öka produktionsnivåer och skatteintäkter. Det är därför viktigt att sprida kunskapen om hur arbetskraftsinvandringen påverkar hela det svenska samhället positivt, säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.

Regnig och grå 26:e juni, bara löneutbetalningen lyser upp. Jobbar till kl 18 i dag, för en gångs skull.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019