Kategorier
Stockholm

En enahanda selfie

Fotograf Micke Berg följer mig nu på Instagram. Undrar vad han ser i mina bilder? Och om han nånsin kommer lajka nån av dem.

Företar så dagens exkursion, p-huset och Coop via träsket. Vid träsket har någon grävt vid uppdämning så nu töms sumpmarken på vatten. Vet inte om det är bra eller dåligt. Myggigt är det oavsett. Lyssnar till svarthättor, gärdsmygar, steglits och lövsångare.

Försöker återta Gin och Djang men så lätt går det inte. Får några skapliga varianter men ingen lika bra som vid mobilfototillfället. Har kanske att göra med ljuset och tiden på dan.

Sätter mig och kollar på pensionsgöromålen, tröskeln är hög att ta sig över. Och det verkar finnas en och annan fallgrop.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021

Ett svar på ”En enahanda selfie”

Stängt för kommentering.