Kategorier
Stockholm

Rött och vitt

Färgmatchningen plastbandet och kassen och sen det smetigt oskarpa i mannens gestalt.

Mer vitt än rött därute, fortfarande. Men vad är det för väglag i dag, behöver ta en provianteringssväng. Kör nog dubbat för säkerhets skull.