Kategorier
Stockholm

Slussenbygget

Ger nästan intrycket att vara arkeologiska fynd av lerkrukor.