Kategorier
New York Stockholm

Väldoft och spyor

Smultronschersminen sprider sin väldoft över mina kvarter. Regnet står som spön i backen. Tar en treo till.

”Fixa sexpacket på fyra veckor”

Nja, en kagge slår ett sexpack.

rullkorg-(1-av-1)

Midsommarens spyor ligger ännu kvar när vardagens jobbpendlare kliver av sina bussar på Slussen.

Island fullbordade Englands Brexit i fotobolls-EM.

http://frelsijbsl.tumblr.com/post/146405700487/tauchner-norm-yip-will-you-remember

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016