Kategorier
Stockholm

Ensam, hemma

Ägnar den här lördagen (också) åt vila och kontempation. Funderar på att hinka té och skölja förkylningen ur kroppen (en teori jag har). Fick hem ett provpaket vitaminer som jag inte visste att jag tackat ja till, det var i samband med någon enkät på nätet. Nätet är lömskt! Får väl ta och testa dem ändå.

Blommorna är vattnade, disken väntar liksom veckobrevet. Och den eviga städningen. Och det maniska kollandet på fejan med flera sidor. Kan bli tevefotboll också.

Läser om sårbarheten i så kallade smarta hem:

– Det handlar mycket om att information skickas till olika typer av molntjänster. Det är smidigt men innebär också att vi är exponerade på ett helt annat sätt än vi kanske tänker på. Precis som det går att få in skadlig kod via datorn går det att få via kylskåpet, säger säkerhetskonsulten Joachim Strömbergs.
Se till att ha uppdaterade operativsystem och gör säkerhetskopior.
– På så sätt minimerar du förlusten om någon tar över din produkt, säger Joachim Strömbergs.”

Ska genast ta en säkerhetskopia på mitt kylskåp!

http://streetphotography.streetberlin.net/post/155841195603/berlin-2017

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017