Screenad

Det står hantverkarbilar överallt när jag går till morgonbussen. På en står det ”detta fordon är försett med hjärtstartare”, eller nåt liknande. Kanonbra!

Snö i fina små korn åstadkommer ett lågt smatter mot vinterjackans kapuschong. Denna morgon gör jag ett kort uppehåll på Aleris för screening av stora kroppspulsådern medelst ultraljud. En service man erbjuds som gubbe. ”Det ser bra ut”, löd det muntliga beskedet, ett skriftligt kommer med posten, Insh`Postnord. Kliniken delar gatunummer med Svenska Soldathemsförbundet, för övrigt.

Läser att jag kommer få ett par tusenlappar tillbaka på skatten. Köper nog kompletterande euro för slanten inför Berlin. Det orangea kuvertet föreligger i digitalform, noterar jag också.

Tar Katarinavägen ner till Slussens T. ”Cykel och gångbanan upphör och övergår till gångfartsområde.” berättar en orange skylt. ”Gångfartsområde”! Det grävs grovt ovanför Lokattens trappor, inhämtar information att de ska rivas och nybyggas. Klart om 1,5 år. På Slussplan har man börjat bygga en ny, tillfällig, tunnelbaneentré. Det rör på sig.

AW på Ramblas och Rival på kvällen. Välbehövligt!

http://romisz13.tumblr.com/post/170908516456/sans-titre-par-romi-g-via-flickr-instagram

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Ett svar på ”Screenad”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.