Kategorier
Stockholm

Klorofyllrejs

Hinner ca 200 m innan jag upptäcker att jag glömt pilla i linserna. Vore ju att lämna ett onödigt handikapp att söka kontroller med begränsad syn. Visserligen är det traditionella orienteringsskärmar jag ska hitta, men ändå. 

Inleder med en hemsk stigning. Det är ett virrvarr av stigar och det är inte alltid solklart vilka som finns med på kartan. Naturpasset-kartan är ljusare och mindre kontrastrik än Friska Nackas. Vet inte om hnaturpasset-kontrollerna är uppdelade efter svårighetsgrad, hittar inte det nånstans. Tvingas använda kompassen flera gånger efter att ha gått fel. Skärmarna är lättare att hitta jämfört med pinnarna, syns på längre håll.

Har med marginal klarat mina 8 000 steg och även 2,5 timmars motion. Gör ändå en avstickare till Jarlaberg efter sista Friska Nacka pinnen. 

Polfilter på, vet inte om det märks.

18 378 steg!

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021