Kategorier
Stockholm

Fimpad

Som vanligt en fin dag med eleverna. Hade fritidsgympa med 24 elever och lekte blodpotatis och dansmemory, till elevernas förnöjsamhet.

Friska Nackakarta men ingen deklaration.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2022