Kategorier
Stockholm

Rut

Två evenemang på kvällen, inget av dem var lockande nog för två timmars väntan på stan. Åker istället hem och funderar på packning och annat. Skadar inte att ta tid på sig.

LEDARE, Aftonbladet

5,4 miljarder. Så mycket kostar rut-avdraget oss årligen visar Riksrevisionens granskning.

Dessutom har inte något av allt det som skulle åstadkommas med rut åstadkommits. 

  1. Rut skulle vara självfinansierande, det är det inte.
  2. Rut skulle strypa svartjobben. Det gjorde det inte. 
  3. Rut skulle avlasta slitna småbarnsföräldrar, det gör det inte. 69 procent av rutköparna har inte några barn hemma. Mest nyttjar de rikaste 10 procent avdraget. 

Tanken var också att rut skulle göra klivet in på arbetsmarknaden enklare att ta för människor långt från arbetsmarknaden. Det syftet har förvisso delvis förverkligats. Men av de utrikes födda med rutjobb 2017 bodde 3 av 10 inte i Sverige året innan de fick sitt jobb. Riksrevisionens bedömning är därför att de arbetskraftsinvandrat till Sverige för rutjobben.

Sverige är fantastiskt!

Instagram: Laserklinikbeauty följer nu dig. A men, fantastiskt!

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020