Kategorier
Stockholm

Söndag & första advent

Första advent eller nåt. Spännande att se hur adventsljusstakarna klarat nedsläckningen sen det senast begav sig. Det brukar alltid vara nån som får problem att tända till och man får stå där och testa vilken liten lampa som brunnit ut. Det blir fint att tända upp med lite julbelysning.

Snart dyker lussebullarna upp på Stora Coop då jag högst sannolikt faller ner i ett fullständigt vrålsyndigt frossande i dess saffransgula frestelser.

Det är gråmulet tråkigt ute men det bekommer mig inte då dagens enda planerade utevistelse är promenaden t o r återvinningen med två kassar förpackningar.

Läser i Aftonbladet om IVO:s skarpa rapport om coronahanteringen i landet:

De äldre har ”inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov”. De äldre ”och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling”. ”Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk”. I Sverige ansvarar regionerna för sjukvården och kommunerna för äldreomsorgen. Det IVO säger är i praktiken att det medicinska ansvaret har fallerat och ingen region går fri från kritik. Moderaternas strategi har från början varit att skylla i från sig på Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020