Kategorier
Stockholm

Slussenskuggor, repris

Mycket sol i dag, kepa på. Eleverna togs väl om hand av klassföräldrarna och det blev mycket bad. Vi pedagoger behövde bara titta på och dela ut en kram ibland. Känns lite i pallet nu på kvällen.