Kategorier
Stockholm

Aldrig på en Sontag

Har just läst om Jacob A. Riis och fått mig ett stycke fotografihistoria till livs. Riis förekommer då och då i Susan Sontags ”Om fotografi” som jag kämpar med för närvarande. Vissa avsnitt är lätta att hänga med i, andra går över mitt huvud.  En hel del historia och bakgrund även här och en och annan ny kunskap. Där jag är nu skriver Sontag om förhållandet mellan måleriet och fotografin. Henri Cartier-Bresson är med här och hur han rättfärdigar sin ovilja mot att begagna färg genom att peka på tekniska begränsningar. ”I Cartier-Bressons version av den seglivade myt enligt vilket det – efter uppfinningen av kameran – ägde rum en områdesuppdelning mellan fotografin och måleriet tillhör färgen måleriet. Han påbjuder att fotograferna ska motstå frestelsen och hålla sin del av överenskommelsen.”  Lite kul.

Ska inte trötta er med en massa långa citat men vill ända få med: ”Naiv eller kommersiell eller rent nyttobetonad fotografi är inte artskild från den fotografi som utövas av de mest begåvade yrkesfotograferna: okända amatörer har tagit bilder som är precis lika intressanta, lika formellt komplexa, lika representativa för fotografins säregna slagkraft som en Stieglitz eller en Evans.” Så de så!

Och när jag nu citerar ur denna tidvis väldigt djupa bok, måste ju texten illustreras av lika djupt konstnärliga bilder. Eller hur!?

4 svar på ”Aldrig på en Sontag”

Inte så lite kul det där om att fotograferna ska hålla sin del av överenskommelsen. Jag har aldrig ingått en sådan överenskommelse, men håller med ändå.
Och beträffande paragraf 2, man behöver inte vara känd för att vara bra. Däremot förslagsvis bra för att vara känd.
/tim

Djupa bilder månne, men inte så djup pöl…….
Intressant att ta del av dina funderingar och citat 🙂
//Claes

Ja, man tar in en massa texter och låter hjärna tröska ett tag, så får man e vad som kommer ut. Om något. Sällan man har alla argument för olika synsätt så det är ibland inte lätt att bilda sig en egen uppfattning. Om man alltid måste ha en. För en bra bild är en bra bild, tagen av proffs eller amatör. T ex din på farsan på stupkanten.

Stängt för kommentering.