Kategorier
Stockholm

Tassa på tå i tassemarkerna

I Slakthusområdet rivs det för nybebyggelse och omdragen tunnelbana.

Följer med intresse gruppen Arkeologi i Sverige på FB. Läser om en samling om 29 gårdar från ca år 3 500 före vår tid. I sammanhanget kommer en mening: ”Gårdscentrum har haft ett antal vägar som passerade ut vid dess tår.” Då jag inte vet vad ”tår” är i detta sammanhang, googlar jag.

TÅ 4, sbst.2, n.

1) (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om smal (av gärdesgårdar o. d. inhägnad) gata l. väg; fägata; bygata. Itt trångt tää emellan wijngårdar. 4Mos. 22: 24 (Bib. 1541). De Swenske gingo .. genom ett smalt tä emellan gärdsgårdarna. Nordberg C12 1: 434 (1740). Fanns särskild fägata, tä, kunde ock någon gång ladugården ligga bakom mangården. Uppl. 2: 343 (1908).

2) (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om intill by l. gård belägen (betes)mark; inhägnad betesmark för småkreatur; äv.: utmark. En wrne (dvs. galt) for:de Per Juthe schulle haffue stollidt hanom efra, och schulle taga samma wrne paa thaaen ock lagtt ind paa szin sty att giöda. HSH 29: 154 (1542). Pantsatte då Peer Gunnarsson .. sin wret, j Sätra tääd belegen. GävleTb. 99 (1641). Shulle någon stufwa på bysens Thå upsettias åth Fläskholms gumman, wil socknen wel icke wara ther emot. KulturbVg. 2: 159(1741). Karakteristiska för Falbygdens byar äro de väldiga dimensioner, som dessa byplatser (tåar) uppnå. Floby tå mäter t. ex. inte mindre än 73 har. Rig 1939, s. 224. — jfr FÖR-TÅ.

Nu FÖR-STÅR jag.

%d bloggare gillar detta: